Simplicity is the key to success
 1. ИталияИталия
 2. английскианглийски
 3. българскибългарски

Стартиращи компании

Булгарстрой инженеринг е насочена към чуждестранните компании, които възнамеряват да пренесат своето печелившо производство на територията на България, което се придружава от строителство до управление:

 • Навременно обслужване за връзка с клиенти и развитие на основната дейност.
 • Проучвания на пазара.
 • Фискални и юридически консултантски услуги.
 • Техническа и административна поддръжка.
 • Екип от квалифициран персонал с отлично владеене на английски и италиански език.
 • Набиране и обучение на персонал.
 • Маркетингова дейност и фирмено представяне.
 • Консултации по европейските програми и облекчено фирмено финансиране.

 • Недвижими имоти

  Инвестициите се насочват главно към промишлените, занаятчийските и търговските недвижими имоти.
  Нашите услуги за пренасяне на фирменото производство включват: • Търсене и покупка на недвижими имоти /терени.
 • Проверка, анализи на възможните разходи и изготвяне на бизнес планове.
 • Изготвяне на цялостен архитектурен проект.
 • Чертежи.
 • Инженерингова дейност.
 • Управление на проекти.
 • Проучване възможностите за финансиране реализирането на проекти.
 • Представяне и продажба.
 • Управление на недвижимите имоти след продажба.
 • Заявка за информация

  Информация

   

  Енергиен Сектор

  Булгарстрой Инженеринг извършва дейности в сферата на проучването и развитието на Възобновяемите източници на енергия, в частност във водноелектрическия сектор.
  Дейностите обхващат:


 • Проучване на възможностите.
 • Проучване на местата/водните проекти за малки и средни водноелектрически централи (от 300 кВтч. до 3.0 мВтч.).
 • Юридически, административен и технически одит.
 • Координиране на проекта.
 • Изготвяне на финансов план (Бизнес план).
 • Проучване на източниците/фондовете за финансиране.
 • Управление на строителния проект.
 • Оперативно управление на централите.
 • Строителство

  Компания, която отговаря на точните изисквания на клиентите и предлага една цялостна услуга от началото до края. Тази дейност се управлява като GENERAL CONTRACTING от първата фаза на предварителното проучване до стартиране обслужването на машините за производство.

 • Реализиране на търговски сгради.
 • Промишлени сгради.
 • Занаятчийски складове.
 • Логистични бази.
 • Инфраструктура.
 • Устройствена дейност.