Simplicity is the key to success
 1. ИталияИталия
 2. английскианглийски
 3. българскибългарски

Да инвестирате в БългарияБЪЛГАРИЯ

 1. Местоположение – Югоизточна Европа, на Балканския полуостров.
 2. Европейски коридори - IV, VII, VIII, IX и X.
 3. Население - 7 351 234 души към 1 февруари 2011.
 4. Площ – 110 994 кв.км.
 5. Държавно устройство – Парламентарна република
 6. Столица – София

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕГА

България предоставя на заинтересовани фирми разрастване на собствения бизнес и авторитетна позиция на пазара, забележителни преимущества както благодарение на местоположението на страната, така и на стабилната ? политика и икономика, на фискалната и икономическа политика.
В детайли това включва:

 1. Липса на митнически проблеми, тъй като страната е член на ЕИО
 2. Възможност за ползване на милиарди евро финансиране от ЕИО през следващите години
 3. Излишък в годишния държавен бюджет
 4. Нисък среден ръст на инфлацията
 5. Същност на икономиката, основана на частната собственост
 6. Важни преки чуждестранни инвестиции
 7. Наличие на квалифицирана работна ръка, със засилена техническа потготовка
 8. Най-евтината работна ръка в рамките на ЕИО
 9. Корпоративен данък печалба сведен до 10%
 10. Спогодби за двойното данъчно облагане с почти всички страни по света
 11. Изключително ниска енергийна цена
 12. Най-ниските оперативни разходи за една европейска пазарна икономика

Всички тези фактори дават много преимущества на инвестициите в България. Инвестирайки в България с нашата компания отбелязва и възможността да се вземе предвид и многогодишният ни опит на тази територия, за да се възползвате максимално от многобройните инициативи в областта на недвижимите имоти и финансиране от държавата.
Свържете се с нашите офиси, за да се запознаете и информирате по-детайлно с всички възможни бизнес фактори в България.

ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ

На макроикономическо ниво България показва:
 1. Най - високото ниво на икономически ръст в Европа за периода 2003 – 2008г.
 2. Много нисък процент инфлация.
 3. Фиксиран обменен курс от 1 лев= 0,51 евро, следователно нулев валутен риск.
 4. Стабилна и строга финансова дисциплина след световната криза.
 5. Втората страна в ЕС - 27 по ръст на производството, класиране според Евростат за началото на 2010 год.- България (4.9%), ЕС - 27 (1.8%), Италия (2.6%).

ИЗГОДНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Фискалната политика се характеризира с най - благоприятното данъчно облагане сред страните от Европейския съюз:
 1. Корпоративен данък само 10% (най - ниският в ЕС).
 2. 10% данък общ доход за физически лица.
 3. 0% данък печалба за инвестиции в над 142 общини (от общо 264) с висок процент на безработица.
 4. 5% данък върху дивиденти и ликвидационни дялове (0% за данъкоплатците в ЕС).
 5. Предвидено е освобождаване от ДДС за период от 2 год. при внос на оборудване за инвестиционни проекти на стойност над 5 000 000 евро, които да осигуряват най-малко 50 раб

Новини feed